მომავალი - JUDO მოქნილი გზა - წარმატებისკენ - გამოცდები

 წარმოგიდგენთ დოკუმენტურ და ვიდეომასალას, რომლის მიხედვითაც შედგენილია საგამოცდო ბილეთები და რომლის  მიხედვითაც შეფასდებიან ძიუდოისტები.

ძიუდოისტს მოეთხოვება ცოდნა შემდეგ კომპონენტებში:

1. ძირითადი (ზოგადი) ტერმინოლოგია და მოძრაობები;

2. ტექნიკა დგომში (ნაგევაზა) და ქვეჭიდში (კატამევაზა);

3. ნაგენოკატა (ძიუდოს პრინციპების ჩვენება)  

აქ შეგიძლიათ ნახოთ ნაგენოკატას სრული ვერსია

PS: მომავალში საგამოცდო შინაარსი ეტაპობრივად დაიხვეწება, შეივსება, გამდიდრდება სხვადასხვა კომპონენტებით, რომელიც გამოიკვეთება სანაკრებო და საკლუბო დონეზე თეორიული თუ პრაქტიკული მუშაობის პროცესში. აქვე აღვნიშნავთ, რომ გამოცდების ჩაბარება არის სავალდებულო, რაც გულისხმობს იმას, რომ გამოცდაჩაუბარებელი ძიუდოისტი, მის მიერ მიღწეული შედეგის მიუხედავად, არ დაფინანსდება ფედერაციის მიერ.

კონტაქტი: ვაჟა ბალხამიშვილი 551915111.