ქალთა ნაკრები

მთავარი მწვრთნელი - გიორგი თენაძე

მწვრთნელი - კახა მოცრაძე