მომავალი - JUDO მოქნილი გზა - წარმატებისკენ

პროექტი „მომავალი - JUDO მოქნილი გზა - წარმატებისკენ“

ქვეჭიდის (ნევაზა) შეჯიბრების წესები

 

მწვრთნელ-კურატორთა გადამზადების პირველი გაკვეთილი

ახსნა-განმარტებითი ბარათი -1

 

მწვრთნელ-კურატორთა გადამზადების მეორე გაკვეთილი

ახსნა-განმარტებითი ბარათი - 2 

 

მწვრთნელ-კურატორთა გადამზადების მესამე გაკვეთილი

ახსნა-განმარტებითი ბარათი - 3 

 

მწვრთნელ-კურატორთა გადამზადების მეოთხე გაკვეთილი

ახსნა-განმარტებითი ბარათი - 4 

 

მწვრთნელ-კურატორთა გადამზადების მეხუთე გაკვეთილი

ახსნა-განმარტებითი ბარათი - 5

 

მწვრთნელ-კურატორთა გადამზადების მეექვსე გაკვეთილი

ახსნა-განმარტებითი ბარათი - 6

 

მწვრთნელ-კურატორთა გადამზადების მეშვიდე გაკვეთილი

ახსნა-განმარტებითი ბარათი - 7

 

მწვრთნელ-კურატორთა გადამზადების მერვე გაკვეთილი

 

მწვრთნელ-კურატორთა გადამზადების მეცხრე გაკვეთილი

ახსნა-განმარტებითი ბარათი - 9

 

მწვრთნელ-კურატორთა გადამზადების მეათე გაკვეთილი

ახსნა-განმარტებითი ბარათი - 10

 

მწვრთნელ-კურატორთა გადამზადების მეთერთმეტე გაკვეთილი

ახსნა-განმარტებითი ბარათი - 11

 

მწვრთნელ-კურატორთა გადამზადების მეთორმეტე გაკვეთილი

ახსნა-განმარტებითი ბარათი - 12

 

მწვრთნელ-კურატორთა გადამზადების მეცამეტე გაკვეთილი