საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის შიდა ღონისძიებები

კალენდარი 2024 - განახლებული 11.04.2024

2008-2009 წლებში დაბადებულთა რეიტინგი - 19.02.2024

2010-2011 წლებში დაბადებულთა რეიტინგი - 08.04.2024

2012-2013 წლებში დაბადებულთა რეიტინგი - 04.03.2024

 

13-14 აპრილი  - 2008-2009 წლებში დაბადებულთა სარეიტინგო ტურნირი 2 (ნევაზა), თბილისი - დებულება

შეჯიბრების პირველი დღის შედეგები და მეორე დღის კენჭისყრა

ქვეჭიდის (ნევაზას) წესები

 

20-21 აპრილი - 2012-2013 წლებში დაბადებულთა სარეიტინგო ტურნირი 2 (ნევაზა), თბილისი - დებულება

ქვეჭიდის (ნევაზას) წესები

 

დებულება საწევროს შესახებ

საწევროს სარეგისტრაციო ფორმა

საბანკო ანგარიში

 

 

ყურადღება!

საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტის ბრძანებით, ტურნირების ჩატარების მსურველი ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან შეჯიბრება ჩაატარონ მხოლოდ საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაციის მსაჯთა კოლეგიიდან მოწვეული მსაჯების მეშვეობით. აუცილებელია ტურნირის ვიდეოგადაღება. ეს პირობები უნდა აისახოს ტურნირის დებულებაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათ მიერ ორგანიზებული ტურნირი არ მოხვდება საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის კალენდარში. 

პრეზიდენტის ბრძანება