საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის შიდა ღონისძიებები

საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში ჩატარდება 5-7 მარტს.
5 მარტი: -50კგ, -55კგ, -60კგ.
6 მარტი: -66კგ, -73კგ.
7 მარტი: -81კგ, -90კგ, +90კგ.

5-7 მარტი 2021, საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებში, თბილისი - დებულება (განახლებული ვერსია 25.02.2021)

რეგისტრაცია  - რეგისტრაცია დასრულდა 24 თებერვალს.

მონაწილეები

 

 

 

ყურადღება!

საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტის ბრძანებით, ტურნირების ჩატარების მსურველი ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან შეჯიბრება ჩაატარონ მხოლოდ საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაციის მსაჯთა კოლეგიიდან მოწვეული მსაჯების მეშვეობით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათ მიერ ორგანიზებული ტურნირი არ მოხვდება საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის კალენდარში. 

პრეზიდენტის ბრძანება