უმცროსი კადეტები ყაზახეთში

3 ოქრო, 3 ვერცხლი, 3 ბრინჯაო