Share


Vazha Margvelashvili won Abu Dhabi Grand Slam

2023-10-24 20:17:19

GOLD - Vazha Margvelashvili (-66kg)

BRONZE - Giorgi Jabniashvili (-90kg)