Share


19-24 May 2024, World Championships, Abu Dhabi, UAE

2024-05-19 15:33:01

Georgian team

-60kg - Giorgi Sardalashvili;

-66kg - Vazha Margvelashvili;

-73kg - Lasha Shavdatuashvili, Giorgi Terashvili;

-81kg - Tato Grigalashvili, Dimitri Gochilaidze;

-90kg - Giorgi Jabniashvili;

+100kg - Guram Tushishvili, Saba Inaneishvili;

-57kg - Nino Loladze;

-63kg - Eter Askilashvili;

+78kg - Sophio Somkhishvili.