ფედერაციის შემადგენლობა

 

პრეზიდენტი - გიორგი ათაბეგაშვილი

ვიცე-პრეზიდენტი - ზაზა გულბიანი

ვიცე-პრეზიდენტი - ზაქრო კევლიშვილი

ვიცე-პრეზიდენტი - თამაზ ნავერიანი

ვიცე-პრეზიდენტი - ცეზარ ჩოჩელი

ვიცე-პრეზიდენტი - თენგიზ ხუბულური

პრეზიდენტის ასისტენტი ევროპის ძიუდოს კავშირთან ურთიერთობაში - ანატოლი ავაზნელი

სპორტული დირექტორი   - ზურაბ უსუფაშვილი

 მსაჯთა კომისიის თავმჯდომარე - მერაბ ლოსეურაშვილი

 საერთაშორისო ურთიერთობა - ირინა საყვარელიძე, სოფიო ცირეკიძე

 მთავარი ბუღალტერი - ინგა რაზმაძე