ფედერაციის შემადგენლობა

 

პრეზიდენტი - დავით ქევხიშვილი

პირველი ვიცე-პრეზიდენტი - დავით ხახალეიშვილი

ვიცე-პრეზიდენტი - ზაზა გულბიანი

ვიცე-პრეზიდენტი - ცეზარ ჩოჩელი

ვიცე-პრეზიდენტი - ზაქრო კევლიშვილი

გენერალური მდივანი - გიორგი ათაბეგაშვილი

პრეზიდენტის ასისტენტი ევროპის ძიუდოს კავშირთან ურთიერთობაში - ანატოლი ავაზნელი

 სპორტული დირექტორი - ზურაბ უსუფაშვილი

 აღმასრულებელი დირექტორი - ანზორ მარტყოფლიშვილი

 მსაჯთა კომისიის თავმჯდომარე - მერაბ ლოსეურაშვილი

 საერთაშორისო ურთიერთობა - ირინა საყვარელიძე, სოფიო ცირეკიძე

 მთავარი ბუღალტერი - ინგა რაზმაძე