აღმასკომის შემადგენლობა

გიორგი ათაბეგაშვილი

დავით ქევხიშვილი

ზაზა გულბიანი

ზაქრო კევლიშვილი

თამაზ ნავერიანი

ცეზარ ჩოჩელი

ბექა ახლოური

გიორგი ბერუაშვილი

დავით ბოდაველი

თეიმურაზ გურაშვილი

ვახტანგ ზოიძე

მამუკა ნავერიანი

ლევან ნოზაძე

დავით ტენტერაშვილი

ალექსი ღვინაშვილი

თენგიზ ხუბულური