აღმასკომის შემადგენლობა

 

დავით ქევხიშვილი 

დავით ხახალეიშვილი

ზაზა გულბიანი

ცეზარ ჩოჩელი

ზაქრო კევლიშვილი

გიორგი ათაბეგაშვილი

გურამ პაპიტაშვილი

შოთა ხაბარელი   

დავით ბოდაველი

თენგიზ ხუბულური    

მამუკა ნავერიანი

ვახტანგ ზოიძე   

თეიმურაზ გურაშვილი   

ამირან ტოტიკაშვილი    

მამუკა ყიზილაშვილი

დავით ტენტერაშვილი