აღმასკომის შემადგენლობა

 

გიორგი ათაბეგაშვილი

ზაზა გულბიანი

ზაქრო კევლიშვილი

თამაზ ნავერიანი

ცეზარ ჩოჩელი

თენგიზ ხუბულური

ბექა ახლოური

გიორგი ბერუაშვილი

დავით ბოდაველი

თემურ გურაშვილი

ვახტანგ ზოიძე

მამუკა ნავერიანი

ლევან ნოზაძე

გურამ პაპიტაშვილი

დავით ტენტერაშვილი

დავით ქევხიშვილი

ალექსი ღვინაშვილი