Share


11-13 January 2021, Masters, Doha, Qatar

2021-01-11 12:27:28

Georgian team

-60 kg - Lukhum Chkhvimiani, Temur Nozadze,

-66 kg - Vazha Margvelashvili, Bagrat Niniashvili,

-73 kg - Lasha Shavdatuashvili,

-81 kg - Tato Grigalashvili, Luka Maisuradze,

-90 kg - Beka Gviniashvili, Lasha Bekauri,

-100 kg - Varlam Liparteliani,

+100 kg - Guram Tushishvili, Levan Matiashvili, Gela Zaalishvili,

-52 kg - Tetiana Levitska-Shukvani,

-57 kg - Eter Liparteliani.