Share


10-12 May 2019, Grand Slam, Baku, Azerbaijan

2019-05-10 11:38:32

Georgian team:

-60 kg - Jaba Papinashvili, Temur Nozadze

-73kg - Beka Shavdatuashvili

-81kg - Nugzar Tatalashvili, Tato Grigalashvili

-90kg - Avtandil Tchrikishvili, Lasha Bekauri

-100kg - Onise Saneblidze, Giorgi Beriashvili

+100kg - Gela Zaalishvili, Giorgi Zakariadze

-52kg - Tetiana Leviatska-Shukvani, Mari Makharashvili