Share


Giorgi Sardalashvili won Abu Dhabi Grand Slam

2022-10-21 19:14:27

GOLD - Giorgi Sardalashvili (-60kg)

BRONZE - Eter Liparteliani (57kg)