Share


10-11 February 2018, Grand Slam, Paris, France

2018-02-10 10:42:11

Georgian Team

-60kg – Amiran Papinashvili, Lukhum Chkhvimiani.

-66kg – Vazha Margvelashvili.

-73kg – Lasha Shavdatuashvili.

-81kg – Zebeda Rekhviashvili, Nugzar Tatalashvili.

-90kg – Beka Gviniashvili, Ushangi Margiani.

-100kg – Varlam Liparteliani, Lasha Taveluri.

+100kg – Guram Tushishvili, Levan Matiashvili.